Bưu điện Cầu Hai

  • Mã bưu điện: 295430
  • Bưu cục: Bưu điện Cầu Hai
  • Địa chỉ: Thôn 4, Xã Chân Mộng, Huyện Đoan Hùng
  • Điện thoại: 02103835215