Bưu điện văn hóa xã Hà Lộc

  • Mã bưu điện: 293770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hà Lộc
  • Địa chỉ: Khu 15, Xã Hà Lộc, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: 760761