Bưu điện Yên Lập

  • Mã bưu điện: 297600
  • Bưu cục: Bưu điện Yên Lập
  • Địa chỉ: Khu Tân An 1, Thị Trấn Yên Lập, Huyện Yên Lập
  • Điện thoại: 02103870452