Hòm thư Công cộng Phường Trường Thịnh

  • Mã bưu điện: 293742
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Phường Trường Thịnh
  • Địa chỉ: Khu phố 5, Phường Trường Thịnh, Thị xã Phú Thọ
  • Điện thoại: