Bưu điện văn hóa xã Lai Đồng

  • Mã bưu điện: 299460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lai Đồng
  • Địa chỉ: Xóm Vường, Xã Lai Đồng, Huyện Tân Sơn
  • Điện thoại: 875132