Điện Biên

Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán

Mã bưu điện: 385452 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Vàng Đán Địa chỉ: Bản Vàng Đán Đạo, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ Điện thoại: 01236118370

Bưu điện văn hóa xã Chà Nưa

Mã bưu điện: 385330 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chà Nưa Địa chỉ: Bản Pa Có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ Điện thoại: 0705929316

Bưu điện văn hóa xã Si Pa Phìn

Mã bưu điện: 385440 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Si Pa Phìn Địa chỉ: Bản Nậm Chim 1, Xã Si Pa Phìn, Huyện Nậm Pồ Điện thoại: …

Bưu điện văn hóa xã Phìn Hồ

Mã bưu điện: 385430 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phìn Hồ Địa chỉ: Bản Đệ Tinh 2, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ Điện thoại: 0946431810‬

Bưu điện văn hóa xã Nà Khoa

Mã bưu điện: 385315 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nà Khoa Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ Điện thoại: 0973490125

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin

Mã bưu điện: 385412 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Tin Địa chỉ: Bản Nậm Tin 1, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ Điện thoại: 01255504558

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ

Mã bưu điện: 385402 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ Địa chỉ: Bản Nậm Nhừ 1, Xã Nậm Nhừ, Huyện Nậm Pồ Điện thoại: 01237866787

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua

Mã bưu điện: 385382 Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua Địa chỉ: Bản Nậm Chua 2, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ Điện thoại: 01276592776

Bưu điện văn hóa xã Na Cô Sa

Mã bưu điện: 385360 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Na Cô Sa Địa chỉ: Bản Huổi Thủng 1, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ Điện thoại: …