Bưu điện văn hóa xã Chà Cang

  • Mã bưu điện: 385320
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chà Cang
  • Địa chỉ: Bản Mới, Xã Chà Cang, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 0911189982