Bưu điện văn hóa xã Chiềng Đông

  • Mã bưu điện: 382852
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chiềng Đông
  • Địa chỉ: Bản Bánh 3, Xã Chiềng Đông, Huyện Tuần Giáo
  • Điện thoại: 0967616532