Bưu điện Nậm Pồ

  • Mã bưu điện: 385310
  • Bưu cục: Bưu điện Nậm Pồ
  • Địa chỉ: Bản Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 02153745666