Bưu điện văn hóa xã Mường Báng

  • Mã bưu điện: 383800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Báng
  • Địa chỉ: Đội 2, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 0382441089