Bưu điện văn hóa xã Sín Thầu

  • Mã bưu điện: 384040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sín Thầu
  • Địa chỉ: Bản Tả Co Khừ, Xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé
  • Điện thoại: 0886241949