Bưu điện văn hóa xã Ẳng Nưa

  • Mã bưu điện: 382870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ẳng Nưa
  • Địa chỉ: Bản Lé, Xã Ẳng Nưa, Huyện Mường Ảng
  • Điện thoại: 0977602581