Bưu điện văn hóa xã Sín Chải

  • Mã bưu điện: 383690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sín Chải
  • Địa chỉ: Bản Sín Chải, Xã Sín Chải, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 0364593843