Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua

  • Mã bưu điện: 385382
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Chua
  • Địa chỉ: Bản Nậm Chua 2, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 01276592776