Thông tin bưu cục: Mường Nhé – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Mường Nhé tỉnh Điện Biên thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Mường Nhé, Bưu điện văn hóa xã Mường Toong, Bưu điện văn hóa xã Chung Chải, Bưu điện văn hóa xã Sín Thầu, Bưu điện văn hóa xã Quảng Lâm, Bưu điện văn hóa xã Nậm Kè, Bưu điện văn hóa xã Pá Mỳ, Bưu điện văn hóa xã Sen Thượng, Bưu điện văn hóa xã Leng Su Sìn, Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì, Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch, Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Nhé

Bưu điện Mường Nhé

 • Mã bưu điện: 384000
 • Bưu cục: Bưu điện Mường Nhé
 • Địa chỉ: Khu dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: 02153740019

Bưu điện văn hóa xã Mường Toong

 • Mã bưu điện: 384050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Toong
 • Địa chỉ: Bản Mường Toong 1, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại:  0363868834

Bưu điện văn hóa xã Chung Chải

 • Mã bưu điện: 384030
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chung Chải
 • Địa chỉ: Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: 0378487803

Bưu điện văn hóa xã Sín Thầu

 • Mã bưu điện: 384040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sín Thầu
 • Địa chỉ: Bản Tả Co Khừ, Xã Sín Thầu, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: 0886241949

Bưu điện văn hóa xã Quảng Lâm

 • Mã bưu điện: 384250
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quảng Lâm
 • Địa chỉ: Bản Trạm Púng, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: 0985701663

Bưu điện văn hóa xã Nậm Kè

 • Mã bưu điện: 384230
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nậm Kè
 • Địa chỉ: Bản Nậm Kè, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: 946068058

Bưu điện văn hóa xã Pá Mỳ

 • Mã bưu điện: 384280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pá Mỳ
 • Địa chỉ: Bản Pá Mỳ 1, Xã Pá Mỳ, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: 0372183567

Bưu điện văn hóa xã Sen Thượng

 • Mã bưu điện: 384290
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sen Thượng
 • Địa chỉ: Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: 0818119869

Bưu điện văn hóa xã Leng Su Sìn

 • Mã bưu điện: 384001
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Leng Su Sìn
 • Địa chỉ: Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: 0916969104

Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì

 • Mã bưu điện: 384270
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Vì
 • Địa chỉ: Bản Nậm Vì, Xã Nậm Vì, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: 0984380813

Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch

 • Mã bưu điện: 385502
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Huổi Lếch
 • Địa chỉ: Bản Huổi Lếch, Xã Huổi Lếch, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: 01663868834

Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Nhé

 • Mã bưu điện: 384021
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Nhé
 • Địa chỉ: Khu dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé
 • Điện thoại: