Bưu điện văn hóa xã Trung Thu

  • Mã bưu điện: 383760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thu
  • Địa chỉ: Bản Trung Thu, Xã Trung Thu, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 0947534342