Bưu điện Mường Lay, Điện Biên

Cung cấp thông tin về địa chỉ, điện thoại, mã bưu cục, vị trí của Bưu Điện Mường Lay trên bản đồ, cùng với cảm nhận của người sử dụng về Bưu Điện Mường Lay. Bưu điện Tx Mường Lay, Bưu điện Nậm Cản, Bưu điện văn hóa xã Lay Nưa, Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Lay

Bưu điện Tx Mường Lay

 • Mã bưu điện: 383900
 • Bưu cục: Bưu điện Tx Mường Lay
 • Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
 • Điện thoại: 02153852303

Bưu điện Nậm Cản

 • Mã bưu điện: 383980
 • Bưu cục: Bưu điện Nậm Cản
 • Địa chỉ: Tổ 4, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
 • Điện thoại: 02153852301

Bưu điện văn hóa xã Lay Nưa

 • Mã bưu điện: 383940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lay Nưa
 • Địa chỉ: Bản Ho Luông 1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay
 • Điện thoại: 0989397967

Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Lay

 • Mã bưu điện: 383936
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Lay
 • Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay
 • Điện thoại: