Bưu điện văn hóa xã Ngối Cáy

  • Mã bưu điện: 385040
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngối Cáy
  • Địa chỉ: Bản Sẳng, Xã Ngối Cáy, Huyện Mường Ảng
  • Điện thoại: 0904892955