Bưu điện văn phòng VP Thành Phố Điện Biên Phủ

  • Mã bưu điện: 381041
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Thành Phố Điện Biên Phủ
  • Địa chỉ: Sô´896, Tổ Dân Phố 10, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: