Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ

  • Mã bưu điện: 385402
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Nậm Nhừ
  • Địa chỉ: Bản Nậm Nhừ 1, Xã Nậm Nhừ, Huyện Nậm Pồ
  • Điện thoại: 01237866787