Bưu điện Nam Thanh

  • Mã bưu điện: 381255
  • Bưu cục: Bưu điện Nam Thanh
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 6, Phường Nam Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 02153836555