Bưu điện văn hóa xã Mường Pồn

  • Mã bưu điện: 381530
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Pồn
  • Địa chỉ: Bản Mường Pồn 1, Xã Mường Pồn, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại:  0776433245