Bưu điện văn hóa xã Mường Nhà

  • Mã bưu điện: 381770
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Nhà
  • Địa chỉ: Bản Xôm, Xã Mường Nhà, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại:  0962216003