Bưu điện văn phòng VP Huyện Điện Biên

  • Mã bưu điện: 384383
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Điện Biên
  • Địa chỉ: Đội 24, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: