Bưu điện Noong Bua

  • Mã bưu điện: 381271
  • Bưu cục: Bưu điện Noong Bua
  • Địa chỉ: Tổ dân phố 7, Phường Noong Bua, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 02153736333