Bưu điện văn hóa xã Thanh Nưa

  • Mã bưu điện: 381550
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Nưa
  • Địa chỉ: Bản Nậm Ty 1, Xã Thanh Nưa, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0967690234