Bưu điện văn hóa xã Noong Luống

  • Mã bưu điện: 381690
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Noong Luống
  • Địa chỉ: Bản A2, Xã Noong Luống, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0944705828