Bưu điện văn hóa xã Búng Lao

  • Mã bưu điện: 382920
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Búng Lao
  • Địa chỉ: Khu Khu chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng
  • Điện thoại:  0988069089