Bưu điện văn hóa xã Pú Nhung

  • Mã bưu điện: 382600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Pú Nhung
  • Địa chỉ: Bản Đề Chia B, Xã Pú Nhung, Huyện Tuần Giáo
  • Điện thoại: 0832798497