Hệ thống bưu điện Tủa Chùa, Điện Biên

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Tủa Chùa thuộc tỉnh Điện Biên, bao gồm: Bưu điện Tủa Chùa, Bưu điện văn hóa xã Sáng Nhè, Bưu điện văn hóa xã Mường Báng, Bưu điện văn hóa xã Tủa Thàng, Bưu điện văn hóa xã Mường Đun, Bưu điện văn hóa xã Lao Xả Phình, Bưu điện văn hóa xã Tả Sìn Thàng, Bưu điện văn hóa xã Trung Thu, Bưu điện văn hóa xã Tả Phình, Bưu điện văn hóa xã Sín Chải, Bưu điện văn hóa xã Huổi Só, Bưu điện văn hóa xã Sính Phình, Bưu cục văn phòng VP Tủa Chùa

Bưu điện Tủa Chùa

 • Mã bưu điện: 383600
 • Bưu cục: Bưu điện Tủa Chùa
 • Địa chỉ: Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 02153845103

Bưu điện văn hóa xã Sáng Nhè

 • Mã bưu điện: 383610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sáng Nhè
 • Địa chỉ: Bản Pàng Dê B, Xã Sáng Nhè, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0838182916

Bưu điện văn hóa xã Mường Báng

 • Mã bưu điện: 383800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Báng
 • Địa chỉ: Đội 2, Xã Mường Báng, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0382441089

Bưu điện văn hóa xã Tủa Thàng

 • Mã bưu điện: 383650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tủa Thàng
 • Địa chỉ: Bản Làng Vùa 1, Xã Tủa Thàng, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0834419288

Bưu điện văn hóa xã Mường Đun

 • Mã bưu điện: 383630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Đun
 • Địa chỉ: Bản Đun, Xã Mường Đun, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0943647901

Bưu điện văn hóa xã Lao Xả Phình

 • Mã bưu điện: 383730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lao Xả Phình
 • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Lao Xả Phình, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0376202736

Bưu điện văn hóa xã Tả Sìn Thàng

 • Mã bưu điện: 383710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tả Sìn Thàng
 • Địa chỉ: Bản Tả Sìn Thàng, Xã Tả Sìn Thàng, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0829686678

Bưu điện văn hóa xã Trung Thu

 • Mã bưu điện: 383760
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trung Thu
 • Địa chỉ: Bản Trung Thu, Xã Trung Thu, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0947534342

Bưu điện văn hóa xã Tả Phình

 • Mã bưu điện: 383740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tả Phình
 • Địa chỉ: Bản Tả Phình 1, Xã Tả Phình, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0943667492

Bưu điện văn hóa xã Sín Chải

 • Mã bưu điện: 383690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sín Chải
 • Địa chỉ: Bản Sín Chải, Xã Sín Chải, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0364593843

Bưu điện văn hóa xã Huổi Só

 • Mã bưu điện: 383670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huổi Só
 • Địa chỉ: Bản Huổi Ca, Xã Huổi Só, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0833455226

Bưu điện văn hóa xã Sính Phình

 • Mã bưu điện: 383780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sính Phình
 • Địa chỉ: Bản Tà Là Cáo, Xã Xính Phình, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: 0843801670

Bưu cục văn phòng VP Tủa Chùa

 • Mã bưu điện: 383608
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Tủa Chùa
 • Địa chỉ: Khu phố Thắng Lợi, Thị trấn Tủa Chùa, Huyện Tủa Chùa
 • Điện thoại: