Bưu điện văn hóa xã Huổi Lèng

  • Mã bưu điện: 383460
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huổi Lèng
  • Địa chỉ: Bản Huổi Lèng, Xã Huổi Leng, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 0848098321