Bưu điện văn hóa xã Chung Chải

  • Mã bưu điện: 384030
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chung Chải
  • Địa chỉ: Bản Đoàn Kết, Xã Chung Chải, Huyện Mường Nhé
  • Điện thoại: 0378487803