Bưu điện văn hóa xã Mường Tùng

  • Mã bưu điện: 383480
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Tùng
  • Địa chỉ: Bản Mường Tùng, Xã Mường Tùng, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 0854059350