Bưu điện văn hóa xã Tả Sìn Thàng

  • Mã bưu điện: 383710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tả Sìn Thàng
  • Địa chỉ: Bản Tả Sìn Thàng, Xã Tả Sìn Thàng, Huyện Tủa Chùa
  • Điện thoại: 0829686678