Bưu điện văn hóa xã Noong U

  • Mã bưu điện: 382340
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Noong U
  • Địa chỉ: Bản Tìa Ló A, Xã Nong U, Huyện Điện Biên Đông
  • Điện thoại: 0941035149