Bưu điện văn hóa xã Sen Thượng

  • Mã bưu điện: 384290
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sen Thượng
  • Địa chỉ: Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé
  • Điện thoại: 0818119869