Bưu điện văn hóa xã Thanh Minh

  • Mã bưu điện: 381150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Minh
  • Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2, Xã Thanh Minh, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 0774384848