Bưu điện văn hóa xã Leng Su Sìn

  • Mã bưu điện: 384001
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Leng Su Sìn
  • Địa chỉ: Bản Suối Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé
  • Điện thoại: 0916969104