Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang

  • Mã bưu điện: 384472
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Pá Khoang
  • Địa chỉ: Tổ Bó, Xã Pá Khoang, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 01205951638