Bưu điện văn hóa xã Thanh Chăn

  • Mã bưu điện: 381620
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Chăn
  • Địa chỉ: Đội 7 Thôn Thanh Hồng, Xã Thanh Chăn, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại:  0347596743