Bưu điện Điện Biên Đông

  • Mã bưu điện: 382000
  • Bưu cục: Bưu điện Điện Biên Đông
  • Địa chỉ: Tổ Dân Cư số 9, Thị trấn Điện Biên Đông, Huyện Điện Biên Đông
  • Điện thoại: 02153891111