Bưu điện văn phòng VP Huyện Mường Nhé

  • Mã bưu điện: 384021
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP Huyện Mường Nhé
  • Địa chỉ: Khu dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé
  • Điện thoại: