Bưu điện Him Lam

  • Mã bưu điện: 381100
  • Bưu cục: Bưu điện Him Lam
  • Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Him Lam, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 02153810033