Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham

  • Mã bưu điện: 384682
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Pa Ham
  • Địa chỉ: Bản Mường Anh, Xã Pa Ham, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 01205928153