Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu

  • Mã bưu điện: 381907
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Trung tâm Pú Tỉu
  • Địa chỉ: Bản Pú Tỉu 13, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 01628347946