Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí

  • Mã bưu điện: 384672
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Xã Huổi Mí
  • Địa chỉ: Bản Huổi Mí 1, Xã Huổi Mí, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 0942759607