Bưu điện văn hóa xã Mường Phăng

  • Mã bưu điện: 381430
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Phăng
  • Địa chỉ: Bản Trung Tâm, Xã Mường Phăng, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 0915712385