Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng

  • Mã bưu điện: 381290
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng xã Tà Lèng
  • Địa chỉ: Bản Tà Lành, Xã Tà Lèng, Thành phố Điện Biên Phủ
  • Điện thoại: 01699899646