Bưu điện văn hóa xã Na Ư

  • Mã bưu điện: 381760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Na Ư
  • Địa chỉ: Bản Na Ư, Xã Na Ư, Huyện Điện Biên
  • Điện thoại: 0836718949