Bưu điện Mường Chà

  • Mã bưu điện: 383300
  • Bưu cục: Bưu điện Mường Chà
  • Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Chà, Huyện Mường Chà
  • Điện thoại: 02153842719